جنایتی علیه 1000 ایرانی بی‌گناه
,

جنایتی علیه 1000 ایرانی بی‌گناه

توجه توجه

تأسیس کواکس توسط :
1️⃣ ماکرون و دولت جنایت‌کار فرانسه (فرستنده خون‌های آلوده)
2️⃣ بیل گیتس جنایت‌کار، قاتل کودکان هندی و آفریقایی و رئيس مافیای واکسن
3️⃣ دبیر کل who نوکر بیل گیتس