جنایتی علیه 1000 ایرانی بی‌گناه
,

جنایتی علیه ۱۰۰۰ ایرانی بی‌گناه

توجه توجه

تأسیس کواکس توسط :
۱️⃣ ماکرون و دولت جنایت‌کار فرانسه (فرستنده خون‌های آلوده)
۲️⃣ بیل گیتس جنایت‌کار، قاتل کودکان هندی و آفریقایی و رئیس مافیای واکسن
۳️⃣ دبیر کل who نوکر بیل گیتس