آخرین سخنان اشلی بابیت زنی که در کنگره امریکا توسط پلیس کشته شد

آخرین سخنان اشلی بابیت؛ زنی که در کنگره آمریکا توسط پلیس کشته شد

من و مردم آمریکا خسته شده ایم، بی‌خانمان‌ها ،افزایش فقیران را نمی‌بینید؟!

@Bisimchimedia