اسلام، اخلاق و ‌ همجنسگرایی

اسلام، اخلاق و ‌ همجنسگرایی

اسلام،_اخلاق_و_‌هم‌جنس‌گرایی_نقدی

آرش نراقی در چند مقاله به دفاع از ‌ همجنسگرایی پرداخته و معتقد است:
اجازه دادن به رواج رفتارهای ‌همجنس‌بازان، نه‌تنها به لحاظ اخلاقی موجه می‌باشد بلکه یک مسلمان باید بکوشد که درک خود از قرآن را به طوری شکل دهد که با ‌به رسمیت شناختن رفتارهای همجنس‌بازان سازگار باشد‼️

در مقاله‌ی ضمیمه با عنوان اسلام، اخلاق و همجنسگرایی پس از تفکیک بین رفتار همجنس‌بازان (یا همان لواط ) با گرایش و هویتی به نام همجنسگرایی، مدعای آقای نراقی در دو فراز بررسی می‌شود:

۱⃣ تحلیل برون‌دینی ادله موافق و مخالف همجنسگرایی

۲⃣ نقد و بررسی نظرات وی درباره نگاه قرآن کریم به این مسأله

حسین سوزنچی