پیج بچه خیالی دنیا جهانبخت با بیش از 320 هزار فالوور!

پیج بچه‌ی خیالی دنیا جهانبخت با بیش از ۳۲۰ هزار فالوور!

اگر فکر کردین برخی از این مردم آگاه شدن و مثلا در انتخابات بعدی آگاهانه رای میدن به گزینه‌ی کارآمد، در اشتباهید
پیج بچه‌ی به دنیا نیامده(خیالی) دنیا جهانبخت بیش از ۳۲۰ هزار فالوور داره!!!!
خدایا همه ما را از جهل و جاهلیت مصون نگاه دار، آمین