دوبله‌هایی که برای کودکان مناسب نیست!

در برخی از انیمیشن‌ها که با دوبله‌های غیررسمی در دسترس کودکان قرار دارد، الفاظی به کار می‌رود که برای این سنین نامناسب است؛ در کلیپ پیش رو به ۱۰ مورد آن اشاره شده است.