افتخار حلال‌زادگی

افتخار حلال‌زادگی

 

افتخار حلال‌زادگی

از پدر و مادرتان بابت حلال‌زادگی خود تشکر کنید و دست و پای آن‌ها را ببوسید…

یازدهم ژانویه، روز جهانی تشکر است. سپاس‌گزاری از یک‌سو نشان قدردانی است و از سوی دیگر محبتی و توجهی بسیار ساده ولی تأثیرگذار و ارزشمند را بیان می‌کند.

تشکر که با جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها همراه هستید.