گرداننده نمادهای فرهنگ آمریکایی جان سپرد

گرداننده نمادهای فرهنگ آمریکایی جان سپرد

شلدون ادلسون، مالک و سهام‌دار عمده بزرگ‌ترین مجموعه‌های قمار و فحشا در ۸۷ سالگی به درک واصل شد.

گرداننده نمادهای فرهنگ آمریکایی جان سپرد

این صهیونیست آمریکایی که پیشنهاد داده بود، ایران با بمب اتمی هدف قرار گیرد، پشتیبان ترامپ بود و خروج از برجام و انتقال پایتخت رژیم جعلی اسرائیل به بیت المقدس با تشویق او صورت گرفت. / شبکه خبر