مظهرِ طهارت

مظهرِ طهارت

مظهرِ طهارت
در زیارت امام رضا(ع) وقتی نوبت به حضرت زهرا می‌رسد [می‌گوید]: اَللّهُمَّ صَلِ‌ عَلی‌ فاطِمَهَ بِنتِ نَبیِّک؛ این یک خصوصیّت خیلی مهمّی است؛ البتّه قابل تأسّی نیست؛ همه دختر پیغمبر نمی‌شوند؛ امّا انتساب به پیغمبر به‌صورت دختر او، نشان‌دهنده‌ رفعت مقام است.

و زَوجَهِ وَلِیِّک، این هم دوّمی؛ البتّه این هم قابل دست‌گیری نیست و همه نمی‌توانند زوجه‌ ولیّ خدا بشوند؛ امّا رفعت مقام، رفعت شأن و جاه و جلال این بزرگوار را نشان می‌دهد «اَلطُّهرَهِ الطّاهِرَهِ المُطَهَّرَهِ التَّقیَّهِ النَّقیَّهِ الرَّضیَّهِ الزَّکیَّه» که همه‌ اینها کاربردی است؛ طهارت، با سه بیان که البتّه این سه بیان «طهر»، «طاهر» و «مطهّر» تفاوت‌هایی از لحاظ معنا با هم دارند. البتّه [هر] سه تعبیر اشاره‌ به طهارت و پاکیزگی است: طهارت روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگی. خب این کاربردی است، این برای ما درس است؛

باید سعی کنیم خودمان را پاکیزه کنیم، باید تطهیر کنیم خودمان را؛ بدون طهارت باطن نمی‌شود به مقامات رسید.
(امام خامنه‌ای، ۱۳۹۵/۰۱/۱۱)