من زنده هستم

من زنده هستم

عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت؛
بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربال‌گری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد.
حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربال‌گری و کشتن جنین نیست.

توئیت دکتر خزعلی