در زندگی، این‌جوری عاشقِ هم باشیم

در زندگی، این‌جوری عاشقِ هم باشیم

در مدت ٢٢ سال،
من برای او زلیخا
و او برای من یوسف بود…