محبت پدر و مادر به فرزند

محبت پدر و مادر به فرزند


به راستی که خداوند پدر و مادر را به خاطر شدت محبت به فرزند می‌آمرزد.

حدیث امام صادق (ع) | کافی، ج۶، ص۱۵۰