,

نصب چترهای مروّج پرچم همجنس‌بازان در یکی از ساختمان‌های میدان فردوسی!

فردوسی، کجایی که ببینی در خیابانی که به اسم تو مزیّن شده، چترهای مروّج پرچم همجنس‌بازان را نصب کرده بودند، شاید اگر امروز بودی، داستان حماسیِ مبارزه‌ی اسفندیار با سدومیان و فرقه همجنس‌بازان را می‌گفتی!

وصف حلال‌زادگی و مبارزه با گناه همجنس‌بازی و حرام‌زادگی در اشعار و نثر امروز در میان شاعران و ادیبان ایران و جهان اسلام، سهم ناچیزی دارد که باید تقویت شود.

تصویر بالا، مربوط به یکی از ساختمان‌های اصلی در میدان فردوسی شهر تهران و برای سال‌های گذشته است!