ازدواج با لحاف‼️ نوبرِ ازدواجِ زنان انگلیسی

ازدواج با لحاف‼️ نوبرِ ازدواجِ زنان انگلیسی

این زن انگلیسی به نام “پاسکال سلیک” عاشق لحافش شده و با اون ازدواج کرده!

تنهایی و تفرد در انگلیس به یک بحران تبدیل شده و بیش از ۱۰ میلیون نفر در انگلیس تنها زندگی می‌کنند به گونه‌ای که این کشور، تنها کشوری در جهان است که وزارت تنهایی راه انداخته!