ما گرفتار نفس خودمان هستیم

ما گرفتار نفس خودمان هستیم


آیت‌الله حق‌شناس: «ما گرفتار نفس خودمان هستیم. همین نفس است که ما را پایبند پول می‌کند، پایبند مقام می‌کند، پایبند اطوار دنیوی می‌کند. اگر شما با نفس‌تان مبارزه نکنید، او به جنگ شما خواهد آمد و شما را به پستی و منافیات عفت و اخلاق دعوت خواهد کرد.»