مهد آزادی یا مهدکودک آزادی؟!

مهد آزادی یا مهدکودک آزادی؟!

مهد آزادی یا مهدکودک آزادی؟!
فرشاد مهدی‌پور فعال توئیتری: «این خانم وزیر شهروندی فرانسه هست و گفته نمی‌تونم تحمل کنم دختر بچه‌ای حجاب داشته باشه!
فرانسه به همین مقدار هم بسنده نکرده و طرحی داره که پوشش برای دختران تا ۱۸ سال در همه اماکن، ممنوع می‌شه.»

کشور فرانسه بدترین آمار زنازادگی را با بیش از ۵۹درصد، در کل قاره‌ی اروپا دارد!