بچه‌ها این‌جوری بی‌ایمان می‌شن!

بچه‌ها این‌جوری بی‌ایمان می‌شن!

نکته‌ای ظریف در مورد خراب شدن پایه‌های ایمان در فرزندان توسط یک رفتار غلطِ پدر و مادر