بانوی طراز

بانوی طراز

بانویی که یک تنه، تمام نظریه‌های روان‌پزشکی و پزشکی و مدیریت و حقوق مرتبط با زنان و خانواده را ابطال کرد!
استاد حسن عباسی ۲۲اسفند۹۶

مادر شهیدان بارفروش

این زن، به تنهایی بر همه‌ی فمینیست‌های جهان با بیش از یک قرن قدمت، برتری دارد!

انتشار به مناسبت گرامی‌داشت سال روز تکریم مادران و همسران شهدا