اجازه‌ی واردات عروسک‌های جنسی در کره جنوبی

اجازه‌ی واردات عروسک‌های جنسی در کره جنوبی!

اجازه‌ی واردات عروسک‌های جنسی در کره جنوبی
دادگاه کره جنوبی: عروسک‌های سکس، منافی عفت عمومی نیست و واردات آن آزاد است!