جامعه‌سازی از زنان آغاز می‌شود

جامعه‌سازی از زنان آغاز می‌شود

جامعه‌سازی از زنان آغاز می‌شود
روز زن مبارک

زنان مسلمان به خصوص همسران و مادران شهدا، به حلال‌زادگی خود و به پدر و مادرشان افتخار کنند و خدا را بابت این نعمت بزرگ، شکر کنند…