فاطمه علت است خلقت را

فاطمه علت است خلقت را

آب مهریه‌اش، زمین قُرُقش
پرده‌دارش سماء، مَلَک بنده‌اش
دامنش، پرورش دهنده حُسن
اِی به قربان پنج فرزندش!

ولادت با سعادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک‌باد

صابر خراسانی