کشته‌سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده

کشته‌سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده

کشته سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده
علی انصاریان و مهرداد میناوند برای تبلیغ به فاصله یک هفته به یک کلینیک دندانپزشکی دعوت میشوند و هر دو باز در یک برنامه اینترنتی در کنار هم اجرا می کنند و هر دو باز به فاصله ی یک هفته تو بیمارستان با حال وخیم بستری و هر دو به فاصله یک هفته دار فانی را وداع می گویند!!!

بعد از فوت این دو، داستانسرایی‌های ضد انقلاب و اذناب داخلیش و حمله به موضوع واکسن بالا می‌گیرد

آیا نباید به فوت مهرداد میناوند و علی‌انصاریان شک کرد؟!

ای‌کاش دادستانی به شیوه آلوده کردن این دو ورزشکار و محل ضبط برنامه و افراد دخیل در آنها ورود کند.

کشته‌سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده و تحریک احساسات مردم یک امر پیش پا افتاده است!

قطعا واردات این محصول کثیف رانت معاملاتی خوبی برای واردکننده‌ها دارد که کشتن چند چهره مشهور هزینه چندانی به صاحبان زر و زور تحمیل نمی‌کند اما از قبل آن منافع زیادی را برای‌شان تامین می‌کند!!!

در کل مسئله بودار است !