شیطان بزرگ از اعضای فرقه همجنس‌بازان که به خانه‌ی خدا توهین و جسارت کرده بودند، حمایت کرد!

شیطان بزرگ از اعضای فرقه همجنس‌بازان که به خانه‌ی خدا توهین و جسارت کرده بودند، حمایت کرد!


ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه سوم فوریه گفت: «ما از بازداشت دانشجویان و سایر معترضان نگرانیم و سخنانی را که علیه همجنس‌بازان در پی این اعتراضات بیان شده، شدیدا محکوم می‌کنیم.»

در روز دوشنبه اول فوریه ۲۰۲۱، اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به توهین کردن همجنس‌‌بازان که در یک نمایشگاه عکس، کعبه را همراه با پرچم همجنس‌‌بازان بر روی زمین انداخته بودند، واکنش نشان داد و گفت:
“همجنس‌بازان عامل تخریب و ویرانگری جامعه ترکیه هستند.”