۱۰ میلیارد در یک شب!

۱۰ میلیارد در یک شب!

چطور در جمهوری‌اسلامی یک شبه ۱۰ میلیارد از بیت‌المال (۴.۷ میلیارد به ۱۴ میلیارد) میره رو قرارداد یک بازیکن ولی یک جوون دم بخت باید از وسط نصف بشه تا بهش وام ۷۰ میلیونی ازدواج بدن…

مگر اسم شما وزارت ورزش و جوانان نیست؟ پس چرا انقدر تبعیض قائل میشید؟ بعد هم دوقورت و نیم‌تان باقی‌است که چرا جمعیتِ کشور رشد خاصی ندارد!

@iransiasat_ir