رزق لایحتسب

رزق لایحتسب

رزق لایحتسب

رهبر معظم انقلاب:

رزق لایُحتسب را همیشه در محاسباتتان در نظر داشته باشید.
درست است که محاسبات عقلانی و مادّی، تأثیرگذارند،
در این شکّی نیست، و لازمند
امّا یک جایی هم باز بگذارید
برای محاسباتی فراتر از مسائل مادّی ؛
فراتر از آنچه به عقل انسان میرسد ؛

این، رزق لایُحتسب است ؛

این همان چیزی است که محاسبه نشده است و به ما میرسد؛
این در همه‌ی محاسبات ما وجود دارد؛
در همه‌ی کارهای جبهه‌ی مؤمن، این را باید رعایت کرد
و در نظر داشت و انتظارش را داشت.
در دعا میخوانیم :
یا مَن اِذا تَضایَقَتِ الاُمورَ فَتَحَ لَها باباً لَم تَذهَب اِلَیهِ الاَوهام
وقتی کارها گره میخورَد،
وقتی به حسب ظاهر بن‌بست به وجود می‌آید،
گاهی خدای متعال از یک گوشه‌ی این بن‌بست
یک راهی باز میکند که
لَم تَذهَب اِلَیهِ الاَوهام
هرگز وَهم بشر و اندیشه‌ی انسانی به آن نرسیده بود؛
چنین چیزی وجود دارد.

@Hasanabbasi_students