رژه مردم روی پرچم همجنس‌بازان در جشن ۲۲بهمن ۹۹

تصاویری از حضور جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها در جشن ۲۲بهمن۹۹

امسال غرفه نداشتیم اما با وجود شرایط کرونا استقبال مردم از محصولات و فعالیت‌های جنبش، گرم و چشمگیر بود.

عبور مردم با موتور از روی پرچم همجنس‌بازان در جلوی پارک دانشجو نیز جالب توجه بود و نفرت مردم از گناه همجنس‌بازی و فرقه همجنس‌بازان به حدی بود که برخی با موتور، روی این پرچم می‌ایستادند و چندبار آن‌را لگدمال کرده و سپس عبور می‌کردند.