اشک‌های استاد حسن عباسی برای سال‌های سختی که بر انقلاب گذشت

اشک‌های استاد حسن عباسی برای سال‌های سختی که بر انقلاب گذشت