جمعیتِ بی‌کیفیت، مؤلفه قدرت نیست!

جمعیتِ بی‌کیفیت، مؤلفه قدرت نیست!

زن ۲۳ساله روسی و شوهر میلیونرش با اجاره کردن هم‌زمان ۱۰رحم، صاحب ۱۰کودک در ۱۰ماه شدند!

کریستینا اوزتورک ۲۳ساله که اصالتاً اهل مسکو است با شوهر ۵۶ساله میلیونرش پس از آن‌که ۱۰ نوزاد را در ۱۰ماه با رحم جایگزین به دنیا آوردند، فاش کردند که برنامه‌ریزی کرده‌اند تا ۱۰۵فرزند بیولوژیک (ازطریق رحم اجاره‌ای) داشته باشند!
جمعیتِ بی‌کیفیت، مؤلفه قدرت نیست!
این زن جوان می‌گوید من وشوهرم بچه خیلی دوست داریم. توان مالی بزرگ کردن ۱۰۵فرزند را هم داریم. زحمت ۹ماه بارداری و زایمان آنها هم که به عهده ۱۰۵زن دیگر است. پس دیگر چرا باید تعلل کنیم؟!

ازدیاد نسل، وقتی که کیفیتِ لازم رو نداشته باشه، مؤلفه‌ی قدرت نیست؛
اولا آیا این رحم‌های اجاره‌ای، به شیوه‌ی دستگاهی هستند یا انسانی؟!
در ثانی برفرض که از رحم یک زن باشند، حق جنین این است که در رحم پاک و طاهر، قرارگیرد ولی اگرفقط بخوای به فرزند، به چشم کالا نگاه کنی و با پول بخریش، نسلت بی‌کیفیت می‌شه و فقط با انسان‌های بی‌کیفیت، به مصیبت این جهان اضافه می‌کنی!!

فروپاشیِ تمدن غرب، ناشی از عدم توجه به کیفیت انسان است!