بحران حرام‌زادگی
,

بحران حرام‌زادگی

بحران حرام‌زادگی در کشورهای اروپایی روز به روز وخیم‌تر و افسارگسیخته‌تر می‌شود. فرانسه که تا سال ۲۰۱۲ با ۵۵ درصد، بیشترین آمار زنازادگی را در اروپا یدک می‌کشید؛ در آمارهای جدید منتشر شده از سوی مراکز معتبر به میزان ۶۰/۴ درصد زنازادگی رسیده است!


یعنی بیش از ۶۰%  زایمانهای ثبت شده در سال ۲۰۱۸ فرانسه غیر مشروع می‌باشند.
(شش نوزاد از ده نوزاده متولد شده بی‌سرپرست هستند).

آیا حاصل آزادی پوشش و آزادی جنسی جز این است؟

منبع :
https://www.google.com/amp/s/fr.statista.com/infographie/amp/13556/la-france-championne-des-bebes-nes-hors-mariage/

پ.ن : حلال‌زاده‌ترین کشور جهانیم

 

“حقایق سانسور شده جهان”
سروش
https://sapp.ir/haghaygh
تلگرام
@haghaygh_sansor_shodeh