برای دفاع از حلال‌زادگی و فرهنگ و… باید بازی راگبی و فوتبال آمریکایی یاد بگیرید!!

استاد حسن عباسی