پایتخت۶ مبتذل شروع شد، بی‌ارزش تمام شد!

سریال پایتخت یکی از سرمایه‌های تلویزیون در یک دهه گذشته بود. حواشی فصل ۶ این سریال نشان داد که چگونه یک سرمایه ارزشمند در فقدان نظارت و بی‌تدبیری، به ضد خود تبدیل شده و از بین می‌رود.

اگرچه به ظاهر فقدان نویسنده مرحوم این سریال باعث ضعف قصه و پایین آمدن کیفیت پایتخت ۶ بود اما روال سریال نشان داد مشکل آن فقط ضعف قصه‌پردازی نبود.

دیالوگ‌های مبتذل، فاصله گرفتن از مضامین خانوادگی و پاسکاری با شبکه‌های ضدایرانی و خوش‌خدمتی برخی عوامل برای دشمنان فرهنگ و خانواده از دیگر ایرادات فاحش و دلایل سقوط این سریال بود.

در یکی از سکانس‌ها، فیلم مبتذل همسفر شبیه‌سازی شده بود؛ برای تداعی دقیق‌تر این شبیه‌سازی، در هماهنگی آشکار با «من‌وتو»، این فیلم همزمان از این شبکه پخش شد و در صفحه‌های مجازی برخی بازیگران این سریال هم از این هماهنگی رمزگشایی شد.

این هماهنگی داخل و خارج به قدری آشکار بود که رئیس صداوسیما از ستون پنجم و نفوذ فرهنگی سخن گفت؛ ادعایی که با فروکش کردن اعتراضات به فراموشی سپرده شد و ابعاد آن پیگیری نشد. / فارس