چهل شاخص جوان انقلابی از منظر امام خامنه‌ای

چهل شاخص جوان انقلابی از منظر امام خامنه‌ای

چهل شاخص جوان انقلابی از منظر امام خامنه‌ای

✅ ١- خود را مدیون اسلام و انقلاب می‌داند.

✅ ٢- مؤمن به انقلاب و مبانی آن است.

✅ ٣- به آینده انقلاب و نظام اسلامی امیدوار است.

✅ ۴- دوست‌دار انقلاب و نظام اسلامی است.

✅ ۵- معتقد به آرمان‌های انقلاب است.

✅ ۶- مبانی جمهوری اسلامی را می‌داند.

✅ ٧- خودش را برای همه میدان‌های مورد نیاز انقلاب (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) آماده می‌کند.

✅ ٨- پیشتاز حرکت‌های انقلابی است و در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت قدم است.

✅ ۹- اهل نماز اول وقت و به جماعت است.

✅ ١٠- در صف اول دفاع از آرمان‌ها وارزش‌های انقلابی حضور دارد.

✅ ١١- رابطه خود را با امام و آرمان‌هایش پیوسته حفظ می‌کند.

✅ ١٢- معتقد به استقلال فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

✅ ١٣- خودش را برای مسئولیت‌های بزرگ آماده می‌کند.

✅ ١۴- به دنبال کسب آگاهی سیاسی و بصیرت است.

✅ ١۵- تاریخ معاصر را خوب می‌داند.

✅ ١۶- نسبت به دشمنی‌های دشمنان حساس و خروش‌ناک است.

✅ ١٧- به دنبال کسب علم و دانش است.

✅ ١٨- نسبت به محیط پیرامونی خود حساس ، فعال و اثرگذار است.

✅ ١٩- به دنبال وحدت و هم‌افزایی در جامعه است.

✅ ٢٠- کار و تفکراتش اسلامی و انقلابی است.

✅ ٢١- با اطرافیان خود مجادله احسن دارد.

✅ ٢٢- خوش‌بین به فرهنگی اسلامی است.

✅ ٢٣- خوش روحیه است.

✅ ٢۴- باهوش است و نمی‌گذارد به نام امر به معروف از او سوء استفاده کنند.

✅ ٢۵- امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی و انقلابی خود می‌داند.

✅ ٢۶- اخلاص در امور را سرلوحه خود قرار می‌دهد.

✅ ٢٧- پر انگیزه و مطالبه‌گر است.

✅ ٢٨- پایبند به تعلقات معنوی، خانوادگی و میهنی است.

✅ ٢٩- با منطق محکم از مسئولین انتقاد می‌کند.

✅ ٣٠- نظام سلطه را با همه ابعاد و لایه‌هایش می‌شناسد.

✅ ٣١- مقید به کار تشکیلاتی است.

✅ ٣٢- قانون گراست.

✅ ٣٣- دلش نورانی است.

✅ ٣۴- رابطه قلبی و معنوی خود را با خداوند تقویت می‌کند.

✅ ٣۵- اهل قرآن است.

✅ ٣۶- اهل دعا و مناجات با خداست.

✅ ٣٧- اهل اعتکاف است.

✅ ٣٨- میانه‌رو است؛ افراط و تفریط نمی‌کند.

✅ ٣٩- از طعن و بدگویی که دیگران در حق او انجام می‌دهند، نمی‌هراسد.

✅ ۴٠- عدالت خواه است.

شاخص‌های بیشتر را به طور کامل و با توضیحات در لینک زیر دنبال کنید:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5399