اصلاح‌طلبان، مروجین گناه همجنس‌بازی!
,

اصلاح‌طلبان، مروجین گناه همجنس‌بازی!


اعظم جنگروی، یکی از زنانی که در ایران کشف حجاب کرده بود، چندی پیش توئیت کرده:
کبوتر با کبوتر، باز با باز | کند همجنس با همجنس پرواز

اعظم جنگروی که پیش‌تر نیز از همسرش جدا شده بود، چندوقتی است به جمع قوم سدوم پیوسته و پرده از تمایلات منحرف خود برداشته و گناه مساحقه خود را علنی کرده است!!

چندسال قبل سعید حجاریان هم در اظهاراتی از قانونی‌شدن همجنس‌بازی در ایران گفته بود!

هر جا سخن از نفوذ است، پای یک اصلاح طلب در میان است!