داستان چترهای مروج پرچم همجنس‌بازان!

توی شهرستان کاشمر، اصلاح‌طلبان و لیبرال‌های شهرداری و… جلوی حوزه‌ی علمیه، دانسته و مغرضانه چترهایی با رنگ پرچم همجنس‌بازان نصب کردن تا برای انتخابات شورای شهر، جنجال‌آفرینی کنند، بعد طلاب و مردم که اعتراض کردن، می‌گن شما با شادی مخالفید!

حجاریان و اصلاح‌طلبان که سابقه‌ی دفاع از همجنس‌بازان رو در کارنامه دارند و خط شما روشنه اما آقایان مسؤولی که اونجا می‌خواین کاندیدا بشین و در نصب این پرچم مشارکت دارین، به لقمه‌ت شک کن و برو از مادرت بپرس که چه مشکلی توی نطفه‌ت بوده که با پافشاری و مخالفت با احکام خدا و لوط نبی (ع) و با تبلیغ گناه همجنس‌بازی می‌خوای توی مملکت اسلامی بری کاندیدای شورای شهر بشی!

آقایان نیروهای امنیتی و مسؤولین فرهنگی شهر، دقیقا کجائید؟ هیأت نظارت بر کاندیداهای انتخابات، خوابین یا بیدار؟!