روحانی از زنان استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد

روحانی از زنان استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد


پروانه سلحشوری نماینده حامی دولت مجلس دهم به “اندیشه‌پویا” گفت:

روحانی یک‌بار هم با فراکسیون زنان مجلس دهم جلسه نگذاشت؛ یک بی‌احترامی محض.

روحانی از زنان برای رأی‌آوردن استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد و من امروز به طور کامل این ناامیدی از دولت را احساس می‌کنم.

من شرمنده‌ام که این‌همه کمک کردیم برای روی‌کارآمدن این دولت و فکرش را نمی‌کردیم این‌همه خلف‌وعده‌ اتفاق بیافتد.

ضمن اینکه لیبرال‌ها بی‌شرف هستند، به نظرتون خیلی دیر نیست برا این حرفا خانم سلحشوری⁉️