امکان گناه نیافتن، یکی از نعمت‌هاست!

 امکان گناه نیافتن، یکی از نعمت‌هاست

امام علی (ع) | میزان الحکمه، ج۱۳، ص۳۳۵