باید گریست به این سنگ اندازی ابلهانه‌ی مدرن

باید گریست به این سنگ اندازی ابلهانه‌ی مدرن

باید گریست به این سنگ اندازی ابلهانه‌ی مدرن

خنده‌دار نیست که توقع داریم جوان‌ها اول زندگیشون رو در شرایطی ایده آلی آغاز کنند که برخی حتی در پایان زندگی هم به اون شرایط نمی‌رسند؟!!!

باید گریست به این سنگ اندازی ابلهانه‌ی مدرن

توئیت م.طالبی.دارستانی
https://twitter.com/m_T_Darestani/status/1375712736324292612?s=19