شهید ابراهیم همت، از زبان سردار دلها

شهید ابراهیم همت، از زبان سردار دلها

شهید حاج قاسم سلیمانی و نکته‌ای تأمل برانگیز برای هر مسؤولی