‏هر غرب زده‌ای که گفت بچه‌داری کسر شأن زنه اینو بکوب تو صورتش

‏هر غرب زده‌ای که گفت بچه‌داری کسر شأن زنه اینو بکوب تو صورتش

‏هر غرب زده‌ای که گفت بچه‌داری کسر شأن زنه اینو بکوب تو صورتش
‏هر غرب زده‌ای که گفت بچه‌داری کسر شأن زنه اینو بکوب تو صورتش :))

توئیت | رها محمدی