ویدئو موزیک کودکان سوری برای صلح در جهان.

ویدئو موزیک کودکان سوری برای صلح در جهان

ما کودکان با هم همصدا می‌شویم و فریاد می‌زنیم:
قلب ما می‌تپد برای بازگشت به زندگی

باهم برای صلح ، رفاه و مهربانی 👇
https://t.me/joinchat/Vbel5zLfPUf_w9l3