ممنوعیت حجاب در فرانسه
,

اسلام ستمگر نیست بلکه دولت فرانسه (ستمگر) است

اخیرا سنای فرانسه رأی داد که پوشیدن حجاب برای زیر ۱۸سال غیر قانونی است. آن‌ها سعی کردند حجاب را در مقاطع بالاتر دانشگاه ممنوع کنند.
❌ مادرانی که حجاب دارند نمی‌توانند تا در اردوهای مدرسه، کودکان‌شان را همراهی کنند.
❌ بیماران مسلمان نمی‌توانند دکتر را براساس جنسیت به دلایل دینی انتخاب کنند.
❌ از جولای فروختن مرغ در مغازه‌های حلال غیرقانونی است و باید الکل و خوک بفروشند.

اسلام ستمگر نیست بلکه دولت فرانسه (ستمگر) است.