واقعیت مجازی و معضل تفرد و تنهایی!

واقعیت مجازی و معضل تفرد و تنهایی!

مرد کره‌ای که همسرش را از دست داده است با کمک واقعیت مجازی او‌ را در برابر خود تخیل می‌کند و با او می‌رقصد.

زنازادگی، ریشه در درخت فلسفه‌ی علوم غربی دارد و میوه‌ی آن تکنیک و تکنولوژی است

تکنولوژی‌های جدیدِ تهی از ایمان به خدا، انسان‌ها را تنهاتر می‌کند! آن‌قدر که فرد را در اعماق تنهایی خودش فرو می‌برد؛

ایندیویژوالیسم، تفرد و خودکشی که در ترندگذاری و نقشه‌ی آینده‌شناسیِ ریچارد واتسون از معضلات بزرگ حال و آینده‌ی انسان غربی و شرقی تا سال ۲۰۵۰ و ۲۰۷۵ خواهد بود، نتیجه‌ی نگاه حیوانیِ تمدن غرب به انسان است‼️

اساسا یکی از عوامل مهم در روند زنازادگی مردم جهان، ناشی از تفرد و تنهاییِ مفرط است. در حقیقت، زنازادگی، ریشه در درخت فلسفه‌ی علوم غربی دارد و میوه‌ی آن تکنیک و تکنولوژی است.

تأمل | حد و حدود تخیل کجاست؟