ویروس مرگبار

ویروس مرگبار

«اگر دوباره تناسخ می‌یافتم دوست داشتم به شکل یک ویروس مرگبار به زمین باز گردم تا جمعیت زمین را کاهش دهم»

ویروس مرگبار
شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ، و شوهر ملکه الیزابت دوم انگلستان، که آرزوی کشتار و کاهش جمعیت جهان را این‌گونه بی‌پرده ابراز می‌داشت، از دنیا رفت و رسانه‌های غربی به تعریف و تحسین از اقدامات گهربار این نازنین پرداختند!

تناسُخ در باور برخی فِرق و اقلیت دینی، بازگشت روح انسان پس از مرگ به بدن موجودی جدید در عصر گذشته، حال یا آینده و شروع زندگی مجدد بر زمین است!