عضویت ایران در یک نهاد فمینیستی

عضویت ایران در یک نهاد فمینیستی

ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد. در سایت معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در تعریف این کمیسیون آمده: “کار اصلی کمیسیون مقام زن، تعیین استانداردهای جهانی برای تساوی میان مردان و زنان است.” به عبارتی این نهاد تلاش می‌کند حیازدایی را به بهانه‌ی مسائل جنسیتی میان مردان و زنان درجهان ترویج کند!
عضویت ایران در یک نهاد فمینیستی
طبق سایت رسمی این کمیسیون، سالانه گروه‌های زیادی از مقامات دولتی و هم چنین گروه‌های مردم‌نهاد فمینیستی سراسر جهان در نشست سالانه این کمیسیون شرکت می‌کنند. ایران نیز در نشست سال ۲۰۲۱ این کمیسیون که به دلیل محدودیت‌های کرونایی به‌صورت مجازی برگزار شد شرکت کرد. همچنین ایران گزارش سالانه خود در راستای تساوی جنسیتی را تقدیم این نهاد کرد تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.

مقامات دولتی ایران در حالی درخواست عضویت در کمیسیون مقام زن – که مأموریت اصلی آن تساوی جنسیتی است – را داشته‌اند که همیشه در بیان، گرایش‌های فمینیستی در دولت را منکر شده‌اند. در نهایت ایران با ۴۳ رأی موافق از ۵۴ رأی، به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد.