‏دامن‌های ایرانیان رو به فنا خواهند داد

‏دامن‌های ایرانیان رو به فنا خواهند داد
اگر دیر بجنبیم.
این‌ها تا همجنس‌بازی و روابط آزاد و بارداری‌های خارج از ازدواج رو عادی‌سازی نکنند بیخیال بشو نیستند
از ما گفتن.
ایران یکی از حلال‌زاده‌ترین کشورهاست ✌️

توئیت سید مارکو
https://twitter.com/seyed_marco/status/1386247765596987393?s=19