پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!
,

پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!

پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!
ارسالی جنبشی ها

امروز براى مشاوره پيش از ازدواج به مرکز مشاوره آستان قدس در حرم مطهر رضوى مراجعه کرديم!

جلسه‌ی قبل، فرم‌هاى شخصيت‌شناسى رو پر کرده بوديم،
اين جلسه که برا مشاوره و بررسى تشابهات دختر و پسر رفتيم

مشاور با ديدن سن دختر دائماً از سن کم (۱۷ ساله بودن دختر) دختر ايراد گرفت!

دائماً مى‌گفت سن زیر ۱۸ سال از نظر يونسکو فرد کودک است، احساساتى تصميم می‌گيرد، مناسب ازدواج نيست!

و تنها دليل هم براى رد کردن اين ازدواج و وصلت، سن ۱۷ ساله دختر بود!!

متأسفانه در حريم ملکوتى امام رضا (ع) تفکرات غربى رخنه و نفوذ کرده است!

پی‌نوشت: در طول زمان، مشاوره‌ها و روان‌شناسی مدرن، که گناه همجنس‌بازی را توجیه می‌کند، جای‌گزین مراجعه مردم به علما و فقها شده است!