پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!
,

پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!

پدیده‌ی خطرناک نفوذ روان‌شناسی در میان مشاوران مذهبی و خیانتی که به مردم می‌شود!
ارسالی جنبشی ها

امروز براى مشاوره پیش از ازدواج به مرکز مشاوره آستان قدس در حرم مطهر رضوى مراجعه کردیم!

جلسه‌ی قبل، فرم‌هاى شخصیت‌شناسى رو پر کرده بودیم،
این جلسه که برا مشاوره و بررسى تشابهات دختر و پسر رفتیم

مشاور با دیدن سن دختر دائماً از سن کم (۱۷ ساله بودن دختر) دختر ایراد گرفت!

دائماً مى‌گفت سن زیر ۱۸ سال از نظر یونسکو فرد کودک است، احساساتى تصمیم می‌گیرد، مناسب ازدواج نیست!

و تنها دلیل هم براى رد کردن این ازدواج و وصلت، سن ۱۷ ساله دختر بود!!

متأسفانه در حریم ملکوتى امام رضا (ع) تفکرات غربى رخنه و نفوذ کرده است!

پی‌نوشت: در طول زمان، مشاوره‌ها و روان‌شناسی مدرن، که گناه همجنس‌بازی را توجیه می‌کند، جای‌گزین مراجعه مردم به علما و فقها شده است!