تمدن غرب، به کجا چنین شتابان

تمدن غرب، به کجا چنین شتابان

سولوگامی، رسم جاهلانه‌ای که طرف با خودش ازدواج می‌کنه
تمدن غرب، به کجا چنین شتابان
اون آقاهه با لباس کشیش مسیحی و لبخند، دقیقا داره به کدوم آموزه‌ی حضرت عیسی (ع) عمل می‌کنه؟!