عکسی که یادآوری می‌کند چرا انقلاب شد

خانم فقیری که کفش ندارد و با لباسی کهنه در فقروفلاکت غرق شده باحسرت به ملکه ثریا و شاه نگاه می‌کند؛ ملکه‌ای که در مقابل، کیف و کفش ایتالیایی به تن دارد و حتی نگاهی به این خانم ندارد؛ اوج عزت و احترام به زنان در زمان پهلوی در این عکس کاملا نمایان است.

pahlavi.iran
https://www.instagram.com/p/CP32QXhNhN5