کشور عربی اردن در تسخیر فمینیست‌ها

کشور عربی اردن در تسخیر فمینیست‌ها‼️

سازمان بین‌المللی و غربی کار (ILO) داده‌هایی را در مورد کشورهایی با بیش‌ترین درصد مدیران زن منتشر کرده است، کشوری که بالاترین درصد مدیران زن را دارد، اردن است. اردن با ۶۲ درصد از کل پست‌های مدیریتی که توسط زنان اداره می‌شود، پیشگام فهرست برابری جنسیتی است! / ایسنا