شما که روی زنان هفت‌تیر کشیدید و جواب زنان را با گلوله دادید؛ حالا نگران حقوق زنان شدید؟!

شما که روی زنان هفت‌تیر کشیدید حالا نگران حقوق زنان شدید؟!

قاضی‌زاده: شما که روی زنان هفت‌تیر کشیدید و جواب زنان را با گلوله دادید؛ حالا نگران حقوق زنان شدید؟!

نمی‌دانیم چرا آقای همتی، مهرعلیزاده و دوستان اصلاح‌طلب‌شان فقط نزدیک انتخابات‌ها نگران حقوق زنان و استرس زنان می‌شوند. رفیق و وزیر دولت شما که روی زنان هفت تیر کشید و جواب همسر دومش را با گلوله داد. بعد زشت‌تر از آن، این بود که کل جریان اصلاحات و بزرگان جریان اصلاحات افتاده بودند دنبال اینکه برای این قاتل وثیقه جور کنند و آزادش کنند.