ما زنان اعتراض داریم!

ما زنان اعتراض داریم!

جناب همتی ما جامعه زنان از شما شکایت داریم!
سال‌هاست که شما و همفکران شما از ما زنان سوء استفاده می‌کنید!

احساس زنانگی یکی از مقدس‌ترین نعمت ‌هایی است که خداوند برای حفظ زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان سالم به ما عطا نموده است؛ اما شما برای اهداف کثیف خود و برای کسب جایگاه و قدرت از عواطف زنان جامعه سوء استفاده کرده و آنان را فریب می‌دهید.

رئیس محترم بانک مرکزی‌؛ شما لطف کن و برنامه‌های اقتصادی و اشتغال خود را علمی و کاربردی برای تمام جوانان دختر و پسر بیکار کشورم؛ شفاف بازگو کن!

آن خانمی که احیانا دوتار مویش بیرون است هم همین را می‌خواهد دلسوزی بی‌ثمر نمی‌خواهد …

شما برنامه اقتصادی را طوری بچین که خانواده‌های این سرزمین به علت فقر از هم نپاشد و دخترکان جامعه من فرزند طلاق نشوند!

شما سفره مردم را جمع نکن تا مادر خانه؛ برای سیر کردن شکم بچه‌هایش مجبور به تن فروشی نشود!

تا دختر دانشگاهی و نخبه جامعه من به خاطر بدی وضع اقتصاد مجبور به ترک تحصیل نگردد!

شما جیب مردم را خالی نکن تا دختران این مرز و بوم از ترس هزینه ازدواج و بالا بودن قیمت جهیزیه جرأت ازدواج پیدا کنند!

می‌گویند زنان عاشق طلا و جواهر هستند اما شما کاری کردید که حلقه‌های ازدواج هم بدلی شود! چه برسد به طلا و جواهرات زنانه!

چرا شما فقط موقع انتخابات زنان جامعه را می‌بینید و مدعی حقوق آنان می‌شوید؟؟؟ فریبکارانه می‌خواهید آنان را طعمه قرار دهید تا به اهداف کثیفتان برسید!!!
ما از شما شکایت داریم و از بی‌تقوایی و بی‌تعهدی شما به خدا پناه می‌بریم !

ارسالی مخاطبین
@aboutwomens